29

Nisan

KTMÜ Öncülüğünde Merkezi Asya Üniversiteler Birliği Kuruldu.
29.04.16

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin (KTMÜ) öncülüğünde 29 Nisan 2016’da “Merkezi Asya Üniversiteler Birliği” kuruldu.

Merkezi Asya ve komşu ülkeleri kapsayan oluşuma, 15 ülkeden 29 üniversite katıldı.

Birliğin, Merkezi Asya’da; bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğinde önemli rol oynaması bekleniyor. Bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı düşünülen oluşumun, bölge milletleri ve halkları arasında yakınlaşmaya zemin hazırlaması planlanıyor.

Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin amacı üniversiteler, yükseköğretim kurumları ve bunlarla işbirliği yapan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini artırmak, uluslararasılaşmayı desteklemek, öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini sağlamak, ortak diploma programları geliştirmek, program geliştirme ve kredi transfer sistemleri üzerinde birliktelik sağlamak, kalite güvence sistemi oluşturmak ve akreditasyon mekanizmaları üzerinde çalışmak, üye olan üniversitelerin güçlü olduğu alanları dikkate alarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri geliştirmek olarak belirlendi.

İmza töreninde konuşan KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, uluslararası işbirliklerinin ve ortak hareket etmenin özellikle yükseköğretim kurumları için önemli olduğunu söyledi. Kurumlar arasındaki işbirliklerinin ülkeler arasındaki ilişkilerin artmasına da yardımcı olacağını söyleyen Prof. Dr. Balcı, Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin hızla büyüyeceğine ve hayırlara vesile olacağını olan inancını vurguladı.

KTMÜ Rektör Vekili Asılbek Kulmırzayev de Merkezi Asya Üniversiteler Birliği ile ilgili bilgi vererek başladığı konuşmasında, bu birliğin eğitim ve bilim konusunda hedeflenen amaçlar doğrultusunda işlerlik kazanmasını ve halkların refahına katkı sağlamasını umduğunu söyledi.

İmza törenine katılan Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Tacikistan ve Türkiye’den üniversite temsilcileri de bu yeni oluşumla ilgili fikirlerini dile getirdiler.

Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin başkanlığını KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Balcı, oluşturacağı Birlik Yürütme Kurulu ile 3 yıl boyunca yürütecek.