14

Nisan

KTMÜ, MAÜB Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı
14.04.17

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Merkezi Asya Üniversiteler Birliği (MAÜB) toplantısına ev sahipliği yaptı.
Türk Keneşi Türk Üniversiteler Birliği, Merkezi Asya Üniversiteler Birliği Başkanı ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın başkanlığında bugün (14 Nisan 2017) gerçekleştirilen MAÜB Yürütme Kurulu Toplantısı’nda, Birliğin kuruluşundan bu güne kadar süreçte yapılan çalışmalar gözden geçirildi ve Birliğin gelişimine yönelik yeni kararlar alındı.
Kısa sürede 55 üye…
Rektör Prof. Dr. Balcı, 26 Nisan 2016’da 15 ülkeden 29 üniversitenin katılımıyla kurulan Birliğin bir yılda 55 üyeye ulaştığını, bütün bu üniversitelerin ortak projeler geliştirmek üzere birlikte hareket etmesi için MAÜB Yürütme Kurulu olarak çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Toplantıda kısa vadede gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler de görüşüldü.
Kurumlar arasındaki iş birliğinin artırılması…
Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin amacı üniversiteler, yükseköğretim kurumları ve bunlarla işbirliği yapan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini artırmak, uluslararasılaşmayı desteklemek, öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini sağlamak, ortak diploma programları geliştirmek, program geliştirme ve kredi transfer sistemleri üzerinde birliktelik sağlamak, kalite güvence sistemi oluşturmak ve akreditasyon mekanizmaları üzerinde çalışmak, üye olan üniversitelerin güçlü olduğu alanları dikkate alarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri geliştirmek olarak sıralanıyor.