15

Kasım

Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin Genel Kurulu Gerçekleştirildi
15.11.17

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) tarafından kurulan ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı’nın başkanlığını yürüttüğü Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin (MAÜB) Birinci Genel Kurulu gerçekleştirildi.

İran’ın Erdebil şehrinde Mohaghegh Erdebili Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 15-16 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirilen toplantıya KTMÜ’yü temsilen MAÜB Başkanı ve KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, MAÜB Koordinatörü Doç. Dr. Yunus Emre Gürbüz, Türk Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkan Yrd. Doç. Dr. Cengiz Buyar ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Dayan Kamali katıldı. Genel Kurul öncesinde “Eğitimde Uluslararasılaşma” başlıklı bir seminer ve Üniversite Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Erdebil’de yapılan toplantıya 16 üye üniversiteden 11’i rektör olmak üzere 35 temsilci katıldı. İran’ın kuzeybatısındaki Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan ve Gilan eyaletlerinden 13, komşu Gürcistan’dan 1 üniversite konuk olarak temsil edildi. Toplantıda ayrıca İranlı yetkililer de bulundu.
Birlik Başkanı Prof. Dr. Balcı’nın yöneticiliğinde 16 Kasım 2017’de Birliğin Birinci Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda Birliğin kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen işler aktarıldı, Yürütme Kurulu tarafından 14 Nisan 2017’de KTMÜ toplantısında onaylanan Yönerge onaya sunuldu ve kabul edildi. Ayrıca 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda hayata geçirilmek üzere Birliğin resmî dili olan Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan “MAÜB Değişim Programı Yönergesi” ve “MAÜB Öğrenci Konseyi Yönergesi” de Genel Kurul üyelerine takdim edildi ve onay aldı.

Birlik açısından başarılı geçen 2 günlük toplantıların ardından, Erdebil Üniversitesi tarafından hazırlanan sosyal program gerçekleştirildi.

MAÜB ile üye üniversitelerin eğitim ve öğretimde, bilimsel araştırmada, topluma hizmette, uluslararasılaşmada, kültür, sanat ve sportif alanlarda, çeşitli konularda faaliyetler ve proje geliştirmede ortak hareket etmesi hedefliyor.

KTMÜ’de 29 Nisan 2016’da kurulan MAÜB, aradan geçen kısa zamana rağmen geniş bir platform haline geldi. Birlik; Afganistan, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, İran, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Güney Kore, Makedonya, Moğolistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Türkiye ve Ukrayna dahil 16 ülkeden 60 üniversiteyi bünyesinde topluyor.

Скачать файл